Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект №BG16RFOP002-2.077-0637 - Кофражна Техника АД

Вторник, 02 Февруари 2021 00:00 martina
Печат


Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект №BG16RFOP002-2.077-0637 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

На 01.02.2021 г. между „Кофражна техника“ АД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-2.077-0637 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране, при 100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

Общата цел на проекта е свързана с осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Отпуснатата по проекта на „Кофражна техника“ АД безвъзмездна финансова помощ, цели покриването на оперативни разходи на дружеството за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, необходими за преодоляване на недостига на средства или липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Последна промяна ( Петък, 02 Април 2021 12:51 )