Аксесоари

Свързващите елементи (болтове и гайки, ъгли и винкели, шпилки с крилчати гайки, щифтове и клинове и бързи връзки от клинови стяги, стяги раздвижни, клинови връзки, жабки за скелета и др.) се произвеждат за различни типове кофражни системи и скелета.

 

Те служат за свързване и изравняване на съседни кофражни платна, свързване на срещуположните кофражни платна, които образуват кофражните форми и поемат бетоновия натиск и др. Свързващите елементи осигуряват бърза и сигурна работа при многократна употреба.

 

 

 

Стабилизиращите елементи са проектирани да подпират, вертикализират, нивелират или стабилизират кофражните платна, както и да пренасят тежеста върху вече построените елементи – стени и плочи. Стабиизаторите вертикализират и подпират кофражните платна за стени и колони. Конзолите за кофражни платна тип “чекмедже” са прикрепени за готовите стени и върху тях се застопоряват кофражните платна. Те разполагат с болт за прецизно нивелиране и декофриране и преместват с помощта на транспортна вилица, която има  товароносимост 15 kN.

 

 
Кофражните форми за плоча - тип “маса” и “чекмедже” бързо, лесно и безопасно се декофрират За осигуряване на удобна и безопасна работа се използват конзоли за работна площадка и предпазни парапаети.

 

 

 

 

 

 

 

 

За транспортирането на кофражните платна с кран се използват специални транспортни захвати за Алуминиев рамков кофраж и Стоманен рамков кофраж.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винтовите опори са елементи на подпорното скеле, бързо и удобно позволяващи вертикализиране и хоризонтализиране на подпорната конструкция.

Вилиците монтирани върху подпорната конструкция са удобен винтов елемент за фина регулация на нивото на кофражните платна