Специални кофражи

Строителството на сложни съоръжения в инженерното, хидротехническото и друго строителство винаги е съпровождано с големи трудности, особено при изпълнение на кофражните работи. Специалните кофражи се отличават с особена сложност и точност при изпълнението. Може да се каже, че именно възможността за производство на специални кофражи отличава "Кофражна техника" АД от други подобни фирми със сходен предмет на дейност.

 

 

 

 

 

 

 

 

За специални цели са произвеждани кофражи за водонапорни кули и тунели, кухи колони с големи размери с капители за мостови съоръжения, греди с Т и І сечения , едрогабаритни кръгли колони, за охладителни кули, кесони и т.н.

Специални кофражи с голяма точност са изпълнявани и доставяни за Р.Македония, Австрия, Русия, Израел, Гърция, арабските страни и съвместни проекти с Япония. Специалистите на "Кофражна техника" АД са натрупали богат опит в проектирането на сложни кофражи и са готови да окажат техническа помощ при прилагането им.