Продукти

Фирмата произвежда няколко кофражни системи за изпълнение на сгради и съоръжения от монолитен железобетон, а също така подпорни и фасадни скелета, подвижни работни платформи, телескопични подпори. По строителни чертежи на клиента разработваме и произвеждаме специални кофражи за уникални съоръжения и конструкции, както и всякакъв вид метални кофражни форми за сглобяеми железобетонни тухли и други съоръжения. При всички конкретни задания се изготвят подробни технологични проекти и спесификации за приложение на кофражите. Всички кофражи  и изделия се комплектоват напълно със свързващи и укрепващи елементи, както и елементи за транспорт и безопасна работа.


1. Кофраж за плочи

*           Дървени греди и трислойни платна
*           Лек метален кофраж за плочи
*           Комбиниран кофраж за плочи

2. Кофраж за стени и колони

*         Стоманен рамков кофраж
*         Алуминиев рамков кофраж
*         Кофраж тип “Универсал”
*         Масив, Тунел кофраж
*         Комби

3. Фасадни скелета

*         Фасадно рамково скеле
*         Обикновено тръбно скеле
*         Катерещо скеле
*         Подвижна работна платформа
*         Зидарско скеле

4. Подпорни скелета

*            Подпорно скеле 1000/1000 (Кули)
*           Тежко подпорно скеле
*           Леко подпорно скеле

5. Специални кофражи
6. Кофражни аксесоари

За подробна информация за продуктите моля разгледайте менюто по-горе