За Нас

Фирма “ Кофражна техника” АД град Пловдив е създадена през 1971 година на базата на закупени лицензи от немската фирма “NOE” и е най-голямата българска фирма за разработване, проектиране и производство на всякакъв вид кофражи, кофражни елементи и скелета.
Високотехнологичното оборудване на заводите ни позволява да достигаме голяма точност при изпълнение на поръчките, а производствените ни мощности позволяват да достигаме годишен капацитет от над 10 хиляди тона продукция.
Фирмата произвежда няколко кофражни системи за изпълнение на сгради и съоръжения от монолитен железобетон, а също така подпорни и фасадни скелета, подвижни работни платформи, телескопични подпори. По строителни чертежи на клиента разработваме и произвеждаме специални кофражи за уникални съоръжения и конструкции, както и всякакъв вид метални кофражни форми за сглобяеми железобетонни тухли и други съоръжения. При всички конкретни задания се изготвят подробни технологични проекти и спесификации за приложение на кофражите.
Всички кофражи  и изделия се комплектоват напълно със свързващи и укрепващи елементи, както и елементи за транспорт и безопасна работа.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА :
●   Съвременни кофражи, които ще Ви помогнат да решите разнообразни проблеми в кофражните работи;
●   Изготвя технологични проекти на кофражните работи за всякакъв вид съоръжения и сгради;
●   По поръчка на клиента произвежда специални индивидуални кофражи;
●   Осъществява шеф-монтаж на кофражните работи на местостроителството;
●   Решава проблеми от организационен и технологически характер при монолитното строителство;

Разработена е и система за постоянен контрол на качеството, осъществяван професионално чрез регулярно и щателно тестване на произведените елементи и конструкции.