Подпорни стени

 

Подпорна стена гр.Кърджали - р.Арда

Подпорна стена гр.Смолян