Дървени греди и трислойни платна

Този тип кофраж е подходящ за всички видове хоризонтални елементи, най-вече за безгредови плочи. В този предлаган от нас вариант за кофрирането на плочи са използвани дървени I-греди, трислойни дървени платна, телескопични подпори ( или подпорни кули), стойки за дървени греди, бордове за плоча със стойка парапетна.
Дървените I-греди (HT20) са с височина 20 см и няколко стандартни дължини. Патентованата синтетична защитна капачкa предодвратява преждевременното нацепване на краищата на пояса. Комбинирането на висококачествени масивни дървени пояси с тройни ламинирани дървени стебла гарантира издържливост на гредите НТ20 много над средната.

 

 

Стандартни дължини:
2.45 / 2.90 / 3.30 / 3.60 /3.90 / 4.50 / 4.90 / 5.90 m

Max. дължина: 10.0 m

 

 

 

 

 

 

 


Кофражните платна Kaufmann K1 са висококачествени трислойни ламинирани дървени платна за кофражи. K1 е гаранция за качество и издръжливост.
Специалното полиуретаново покритие предотвратява проникването на влага по краищата на платното.
Платната са импрегнирани, което осигурява идеална гладкост на бетонната повърхност.
Формати: Дължина x Ширина в см: 200 x 50
Дебелина: 21 mm
Тегло: около 10,5 kg/m2

Рационални са всички начини на подпорна конструкция (телескопични подпори, подпорни кули). За преодоляване на големи подпорни височини (над 4м.) по-подходящи са подпорните кули (подпорно скеле 1000/1000).


Телескопичните подпори служат за подпиране на кофражните платна. Те биват няколко типоразмера:

Н=1,40-2,40м
H=1,70-3,00м
H=2,10-3,70м
H=2,40-4,20м
H=2,60-4,50м

Благодарение на телескопичната част те могат да бъдат удължавани със стъпка 100 mm и регулирани прецизно с винт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леки телескопични подпори, италиански, внос – два типоразмера:
Н=1,60-2,90м с товароносимост 11 до 13 кN
H=2,00-3,60м с товароносимост 13 до 7,7 кN

 

 

 

 

 

 

 

 

Телескопичните подпори се окомплектоват със стойки за дървени греди, които са удобен винтов елемент за фина регулация на нивото на кофражните платна, както и с триноги за стабилизиране на подпората.

Поради малките тегла на отделните елементи, опростения монтаж и демонтаж и относително голямата носимоспособност ( 100кN/кула), подпорното скеле 1000/1000 е особено ефективно при изпълнение на партерни (магазинни) етажи, тежки плочи и плочогреди при по-големи етажни височини, запазвайки възможността за подпиране на нормални (типови жилищни) етажи. Подпорно скеле 1000/1000 налага изместването на телескопичните подпори поради своята технологичност, пространствена устойчивост, малко тегло и голямата носимоспособност. Това е оптимално технологично решение на подпорна конструкция предвид на по–голямата носимоспособност на кулите и по-малкия брой/кв.м. в сравнение с телескопичните подпори. При височина над нормалната етажна подпорната конструкция с кули е по-изгодна както в технологично, така и в икономическо отношение.

 

 

Борд за плоча със стойка за предпазен парапет: