Зидарско скеле

 

Зидарско скеле се използува при извършване на зидарски,ремонтни, бояджийски, инсталационни и други работи, където е необходима по-висока работна площадка. Скелето се състои от тръбна рамкова конструкция и работна платформа с дължина 2 м и ширина 0,7 м. Допустимото натоварване на работната площадка е 2 кN / м2, а височината на скелето варира до Н max 1,70 м, като може да се намалява през 0,40 м. Зидарското скеле е сгъваемо и много удобно при транспортиране. Общото тегло на скелето е 57 кг.