Подвижна работна платформа


Платформата е с много широко приложение и се използува при различни довършителни, ремонтни, монтажни, реставрационни и други строителни работи на открито и в затворени помещения. Състои се от тръбни метални рамки без болтови връзки. В основата има корава носеща диафрагма и ходови колела. Към първите рамки се монтират 4 броя конзолни стабилизатори, които осигуряват безопасна работна височина до 10 м без допълнително укрепване. Подовите елементи на платформата са метални, снабдени с люк и стълби за преминаване на различни нива на работа. Допустимото натоварване е 2 кN/м2. Дължината на подвижната работна платформа е 2,50 м, а височината на работната площадка може да бъде 0,8; 2,80; 4,80; 6,80 и 8,80 м.