Фасадно рамково скеле


Фасадното рамково скеле е предназначено за фасадни, вътрешни, ремонтни, инсталационни, реставрационни и други строителни работи.Представлява тръбна рамкова конструкция, която се сглобява без болтови връзки и може да се монтира и демонтира от двама работници.
Полезната ширина на работната площадка е 1 м и 0,7м. разстоянието между вертикалните рамки е 2,5 м, височината на модула 2,0/ м2. Фасадното рамково скеле (ФРС) може да се изгражда с височина до 50 м и неограничена дължина. Работната площадка е с настилка от перфорирани метални подови елементи, които не допускат подхлазване при работа. Допустимото натоварване на площадката е 2 кN/м2. Фасадното скеле е оборудвано с предпазни парапети, стълби и люкове в подовите елементи, които осигуряват лесно преминаване от етаж на етаж.
Скелето се укрепва чрез анкери в стените. Където е необходимо на скелето може да се монтира специална рамка с конзола за макара за повдигане на материали до платформите на скелето.