Подпорно скеле 1000/1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подпорното скеле 1000/1000 е предназначено за изпълнение на плочи и греди в гражданското, промишленото и транспортното строителство. Поради малките тегла на отделните елементи, опростения монтаж и демонтаж и относително голямата носимоспособност ( 100кN/кула), подпорното скеле 1000/1000 е особено ефективно при изпълнение на партерни (магазинни) етажи, тежки плочи и плочогреди при по-големи етажни височини, запазвайки възможността за подпиране на нормални (типови жилищни) етажи. Подпорно скеле 1000/1000 налага изместването на телескопичните подпори поради своята технологичност, пространствена устойчивост, малко тегло и голямата носимоспособност. Това е оптимално технологично решение на подпорна конструкция предвид на по–голямата носимоспособност на кулите и по-малкия брой/кв.м. в сравнение с телескопичните подпори. При височина над нормалната етажна подпорната конструкция с кули е по-изгодна както в технологично, така и в икономическо отношение.

 

1. Рамка 1500
2. Рамка 1000
3. Диагонал 2000
4.Диагонал 1500
5.Диафрагма 500
6.Диафрагма
7. Винтова опора
8.Стойка с винт
9.Щифт-фиба