Катерещо скеле

 За кофриране на фасадни елементи ( стени, колони ) на височина над терена за стъпване на външния кофраж се използува т.н. "катерещо" скеле.На специални конзоли, монтирани чрез болтове на готовата стена се окачва работна платформа състояща се от катерещи се конзоли обединени с профили. На така монтираната конструкция се добавя подова настилка от дървени талпи и парапет. При нужда от обработка на готовата фасада на катерещото скеле може да се монтира "рамка" , от която става обслужването на по-долните нива на обекта. Преместването на катерещото скеле става в монтирано състояние чрез кран.