Тежко подпорни скеле

За големи височини на подпиране и поемане на големи натоварвания от строителните конструкции ( до 250 к N/на кула). В "Кофражна техника" АД е разработено т.н. "тежко подпорно скеле" . То се състои от отделни вертикално монтирани тръбни рамки и хоризонтални диафрагми, укрепени взаимно с диагонали. Така се осигурява пространствено укрепена кула с размери 1125 х 1125 мм. Кулата се опира на четири винтови опори , а на върха завършва с наклонени глави, които служат за закрепване на носещите елементи на кофража, който подпираме.

Винтовите опори в началото и върха на кулата позволяват плавно достигане на желаната височина на подпиране.

Тежкото подпорно скеле е много подходящо за използуване при строителството на мостове, естакади, големи промишлени съоръжения и др.