Леко подпорно скеле

 
Леко подпорно скеле се използува за подпиране на кофражи за хоризонтални конструктивни елементи ( плочи, греди, конзоли) с препоръчителна височина над 4 м и с товари до 55 кN/м2. Състои се от така наречените Н рамки – тръбни метални рамки с ширина 1500 мм и височина 1200 и 1800 мм. Чрез съединители рамките могат да се наставят една над друга в зависимост от желаната височина.
Чрез хоризонтали и диагонали рамките се обединяват в пространствена конструкция. Телескопичните елементи ( опора с удължител) монтирани в долния край на кулата позволяват достигане на проектната височина с голяма точност.