Комбиниран кофраж за плочи

КОМБИНИРАН КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ


За кофриране на хоризонтални конструкции с големи размери в жилищното, общественото , промишлено и инженерно строителство. Препоръчително е използуването на комбиниран кофраж за плочи - кофражни маси или т.нар. "чекмеджета". Кофражната повърхност представлява обшита с хидрофобен шперплат метална скара от перфориран профил [ 100 за напречни ребра и двоен профил [ 200 за надлъжни носещи греди .
Носещата конструкция на кофражната маса е леко подпорно скеле, състоящо се от метални тръбни "Н" рамки с фиксирана широчина от 1500 мм и височина 1200 мм и 1800 мм. Посредством съединители "Н" рамките могат да се комбинират и наставят по височина в зависимост от нуждите на изпълнявания обект. Пространствено "Н" рамките се обединяват в кули посредством хоризонтали и диагонали. Телескопичните елементи в долния край на кулата позволяват прецизното регулиране на височината на конструкцията. Декофрирането и придвижването на масите се осъществява чрез механични крикове с ходови колела и с максимален вертикален ход 800мм.
При кофраж за плоча тип "чекмедже" кофражното платно чрез носещите греди се закрепва на специални конзоли, монтирани на стените и снабдени с ролка и винт. Посредством винта прецизно се нивелира кофражното платно, при декофриране се снижава и по ролките се изтегля навън. Препоръчително е да се използува при по-малки междуосеви разстояния. При по-големи разстояния платното се подпира в средата с телескопични подпори.
Комбинираните кофражи за плочи гарантират много качествена бетонова повърхност и висока скорост на изпълнение на строителните работи.