Лек метален кофраж за плочи, подпори

ЛЕК МЕТАЛЕН КОФРАЖ ЗА ПЛОЧИ, ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОДПОРИ


Основните елементи на тази кофражна система са модулни стоманени платна с размери от 1000х1000 мм до 500х250 мм. Както е видно от името , кофражът служи за направа на хоризонтални конструктивни елементи като плочи, греди към плочи, еркери и други такива.Теглото на елементите позволява работата на ръка без подемно средство. Платната се подпират с телескопични подпори, на чиито връх се монтират специални "рогатки" с четири шипа, върху които стъпват ъглите на платната.
Системата е разработена със самоносещи платна така , че да се елиминира носещата гредова скара от надлъжни и напречни профили, и премахва субективния фактор за грешки при монтажа на платната. За постигане на точните проектни размери на кофрираната повърхност се предвидени компенсиращи платна. При необходимост от кофриране на греди в комплекта кофраж се добавят ъглови платна , които позволяват кофриране на греди с дълбочина до 60 см.
Отделните платна се свързват с клинове и щифтове, а на около 30 % от телескопичните подпори се поставят т.нар. триноги с цел общото укрепване на подпорната конструкция и безопасно монтиране на кофражните платна. Голямата универсалност на кофража, високата производителност при кофриране, както и многократната му ползваемост го правят особено привлекателен за строителите.
Телескопичните подпори са несъмнено най-употребявания кофражен елемент в строителството.
В нашата производствена програма са включени телескопични подпори с най-различни височини и предназначение, подходящи за подпиране на различни конструктивни елементи.
Телескопичните подпори се произвеждат в девет типоразмера, като най-малката е с височина 445/580 мм, а най – голямата с височина 2600/4500 мм.
В горния край на телескопичната подпора се монтира планка или вилка в зависимост от нуждите на строителя.
За подпиране на едностранни кофражи за стени или инженерни съоръжения се предлагат специални наклонени телескопични подпори с т.нар. "чупещи глави".
При особено тежки и отговорни съоръжения предлагаме на клиентите ни нестандартни телескопични подпори по индивидуален проект.