"МАСИВ", Тунел кофраж

КОФРАЖ ТИП " МАСИВ “, ТУНЕЛ КОФРАЖ


Кофраж за стени тип "масив" е тежък тип кофраж предназначен за кофриране на стени в жилищното и особено в инженерното строителство, където се срещат стени с голяма височина и голям бетонов натиск.Кофражните платна са самоносещи, изцяло метални, в няколко типоразмера, което обуславя голяма универсалност и многократна употреба. Ако проектът изисква, могат да се произведат платна с извънстандартни размери, специално за конкретния случай.
В комплект кофраж "масив" се включват ъглови и компенсиращи платна, както и допълнителни елементи, като конзола за работна площадка, стабилизатори, парапетни стойки и други такива, които спомагат за лесното обслужване и работа с кофража. Окрупняването на платната става с болтови връзки или с т.н. "куплунг", който позволява бързото събиране или освобождаване на два съседни елемента. Срещуположните платна се свързват с шпилки Ф 18, които преминават през дистанционни PVC втулки. Бетоновата повърхност получена след работа с кофража "масив" е с много високо качество, което го прави предпочитан за работа.
Тунел-кофражът е обемен вариант на кофраж "масив". Особено подходящ е за масово жилищно строителства, строителство на хотели, болници, общежития и др. или с други думи на обекти, в които има голяма повторяемост на едни и същи по размери елементи на строителната конструкция.
Кофражните платна за стени от типа "масив" се комбинират с таванни платна, подпряни от специални подпори и ходови механизми, които оформят т.н. "полутунели", а те от своя страна с бързодействуващи ключалки се обединяват в цели тунели с максимална дълбочина 10 м.
При наличие на напречни стени се използува челно платно и така получената пространствена кофражна форма позволява едновременн обетониране на стени и плочи на изпълняваната сграда, което рязко повишава скоростта на строителните работи. Използуването на ускорители за втърдяването на бетона намалява срока на декофриране с цел увеличаване работните цикли на кофража.
Металните платна дават голяма гладкост на бетоновите повърхности, които не се нуждаят от допълнителна обработка.