"Комби"

Комбиниран кофраж за стени ( Комби )

Комбинираният кофраж е типичен образец на едроплощните кофражи с широко приложение и употреба. Той обезпечава отлично качество на бетонните повърхности и висока производителност на труда. Конструкцията на кофражното платно представлява комбинация от стоманени профили ( ребра ) обшити с хидрофобен шперплат и носещи профили или ферми. Ребрата са направени от студеноогънат перфориран профил [ 100, а носещите греди са съставени от сдвоени профили [ 100, [ 200 или ферми с ширина 700 мм, откъдето кофражът получава името си "Комби 10", "Комби 20" или "Комби 70".

Различните видове кофраж "Комби" се използуват в зависимост от особеностите на кофрираните повърхности ( например в тясни помещения, стълбищни кули и асансьорни шахти се използува кофраж тип "Комби 10" и "Комби 20" ).

Номенклатурните дължини на носещите ферми са 1500, 2750 и 3000 мм, като системата дава възможност да бъдат наставяни по височина. Размерът на кофражното платно по дължина е практически неограничен, но обикновено не превишава 6 метра. Транспортирането на кофража тип "Комби" в района на строителната площадка става с кран и специално поставени за целта транспортни скоби.

Свързването на противоположните платна се осъществява с помощта на шпилки с бързозавиващи се гайки, минаващи през дистанционни пластмасови втулки. Прецизната вертикалност на кофража се постига посредством вертикализатори закрепени в долната част на фермите.

Този кофраж напълно обезпечава точното изпълнение на железобетонната конструкция.

Комбинирания кофраж намира широко приложение при строителството на жилищни, обществени, медицински сгради, хотели и други. Масово се използува при изпълнение на конструкции в инженерното строителство.