Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

Е-мейл Печат ПДФ

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект на „Кофражна техника“ АД 

На 10.04.2023 г. между „Кофражна техника“ АД и Министерство на иновациите и растежа беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG-RRP-3.004-1820 „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), финансиран от Европейския Съюз.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на „Кофражна техника“ АД чрез цифровизация на производствените процеси и разширяване на производствения капацитет.

Специфичните цели на проекта са: (1) Създаване на условия за растеж и развитие на "Кофражна техника" АД чрез придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед разширяване на производствения капацитет и повишаване на ефикасността на производствените процеси; и (2) Успешно възстановяване на "Кофражна техника" АД от негативните икономически и социални ефекти в следствие от COVID-19 пандемията.

Общият размер на проекта е 723 658,00 лв., от които 361 829,00 лв. (50%) е размерът на безвъзмездната финансова помощ.

„Кофражна техника“ АД е модерно производствено предприятие с основна дейност производство на кофражни елементи и метални конструкции за строителството. В рамките на проекта дружеството планира да закупи модерно, дигитално управлявано производствено оборудване, което ще допринесе за цифровизация на производствените процеси и разширяване на производстения капацитет на фирмата.

По проекта се предвижда внедряването на следното производствено оборудване:

1) РОБОТИЗИРАНА КЛЕТКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ на база 7-осен робот със заваръчен апарат, окомплектована с 2 бр. позиционери и роботизиран слайдер с количка - 1 бр.

2) РОБОТИЗИРАНА КЛЕТКА ЗА ЗАВАРЯВАНЕ на база 7-осен робот със заваръчен апарат, окомплектована с 1 бр. позиционер - 1 бр.

Инвестициите по проекта ще допринесат за постигане на по-висока производителност и разширяване на производствения капацитет, повишаване ефективността на производствените процеси, намаляване на производствените разходи и постигане на пазарно предимство.

Изпълнението на проекта ще допринесе за успешното възстановяване на икономическия потенциал на „Кофражна техника“ АД от периода преди COVID-19 пандемията и до създаване на условия за растеж и развитие на предприятието чрез цифровизация на производствените процеси и разширяване на производствения капацитет.

 

Последна промяна ( Сряда, 12 Април 2023 11:31 )
 
Е-мейл

 

Кофражна Техника АД събира и обработва лични данни, когато това е необходимо за спазването на законово задължение или за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна. Обработването на лични данни се извършва при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.