Процедура за избор на изпълнител с публична покана

Е-мейл Печат ПДФ

 Logo for the website info

На 01.06.2023 г. „Кофражна техника“ АД обяви процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на производствено оборудване за „Кофражна техника“ АД“.

Процедурата предвижда провеждането на избор на изпълнител с публична покана за доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на следното производствено оборудване:

  1. Роботизирана клетка за заваряване на база 7-осен робот със заваръчен апарат, комплектована с 2 бр. позиционери и роботизиран слайдер с количка - 1 бр. на прогнозна стойност до 498 737,00 лв. без ДДС
  2. Роботизирана клетка за заваряване на база 7-осен робот със заваръчен апарат, окомплектована с 1 бр. позиционер - 1 бр. на прогнозна стойност до 224 921,00 лв. без ДДС      

Общата прогнозна стойност на процедурата е до 723 658,00 лв. без ДДС

Крайният срок за набиране на оферти за участие в процедурата е до 08.06.2023 г. включително.

Офертите и приложенията към тях се подават по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) на следния уеб адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index

Приложение: Пълен пакет от документи за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на производствено оборудване за „Кофражна техника“ АД“.

1.Публична покана

2.Изисквания към офертите

3.Техническа спецификация

4.Образец на оферта

5.Образец на декларация на кандидата

6.Методика за оценка

7.Договор за доставка

 

Последна промяна ( Понеделник, 05 Юни 2023 06:01 )
 
Е-мейл

 

Кофражна Техника АД събира и обработва лични данни, когато това е необходимо за спазването на законово задължение или за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна. Обработването на лични данни се извършва при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.