Пупблична покана за избор на изпълнител по проект BG16RFOP002-2.077-1314

Е-мейл Печат ПДФ

"Кофражна техника 95"АД обявява пупблична покана за избор на изпълнител по проект BG16RFOP002-2.077-1314 за извършване на транспортна услуга за доставка на метални изделия до определени направления, разделена по позиции:

Обособена позиция 1: Транспортна услуга за доставка на металния изделия от България до Франция

Обособена позиция 2: Транспортна услуга за доставка на металния изделия от България до Чехия

 

Цялата необходима информация за участие в търга можете да намерите в приложените документи. Публичната покана е публикувана в сайта на ИСУН. 

Оферти за участие се приемат в офиса на Кофражна техника 95 АД в сроковете, посочени в приложената документация.

1. Публична покана

2. Приложения

 

Последна промяна ( Петък, 25 Юни 2021 11:02 )
 

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект №BG16RFOP002-2.077-0637 - Кофражна Техника АД

Е-мейл Печат ПДФ


Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект №BG16RFOP002-2.077-0637 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

На 01.02.2021 г. между „Кофражна техника“ АД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-2.077-0637 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране, при 100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

Общата цел на проекта е свързана с осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Отпуснатата по проекта на „Кофражна техника“ АД безвъзмездна финансова помощ, цели покриването на оперативни разходи на дружеството за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, необходими за преодоляване на недостига на средства или липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Последна промяна ( Петък, 02 Април 2021 12:51 )
 

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект №BG16RFOP002-2.077-0314 - Кофражна Техника 95 АД

Е-мейл Печат ПДФ

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект №BG16RFOP002-2.077-0314 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

На 25.01.2021 г. между „Кофражна техника-95“ АД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-2.077-0314 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 Общата стойност на проекта е 150 000,00 лв., от които 85 % от тях в размер на 127 500,00 лв. от европейско и 15 % от тях в размер на 22 500,00 лв. национално съфинансиране, при 100% безвъзмездната финансова помощ.

 Общата цел на проекта е свързана с осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 Отпуснатата по проекта на „Кофражна техника-95“ АД безвъзмездна финансова помощ, цели покриването на оперативни разходи на дружеството , необходими за преодоляване на недостига на средства или липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Последна промяна ( Четвъртък, 22 Април 2021 06:05 )
 
Е-мейл

 

Кофражна Техника АД събира и обработва лични данни, когато това е необходимо за спазването на законово задължение или за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна. Обработването на лични данни се извършва при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.