Пупблична покана за избор на изпълнител по проект BG16RFOP002-2.077-1314

Е-мейл Печат ПДФ

"Кофражна техника 95"АД обявява пупблична покана за избор на изпълнител по проект BG16RFOP002-2.077-1314 за извършване на транспортна услуга за доставка на метални изделия до определени направления, разделена по позиции:

Обособена позиция 1: Транспортна услуга за доставка на металния изделия от България до Франция

Обособена позиция 2: Транспортна услуга за доставка на металния изделия от България до Холандия

 

Цялата необходима информация за участие в търга можете да намерите в приложените документи. Публичната покана е публикувана в сайта на ИСУН. 

Оферти за участие се приемат в офиса на Кофражна техника 95 АД в сроковете, посочени в приложената документация.

1. Изисквания към офертите

2. Приложение 1 - Оферта

3. Декларация от участника

4. Приложение 2 - Декларация по чл.12 от ПМС 160 - 2016г

5. Приложение 3 - Декларация за рег.в търг.регистър

6. Приложение 5 - Декларация за CMR застраховка

7. Приложение 6 - Рамков договор

8. Заявка - Приложение 1 към Рамков договор

9. Публична покана

 

Последна промяна ( Понеделник, 18 Януари 2021 09:05 )
 
Е-мейл

 

Кофражна Техника АД събира и обработва лични данни, когато това е необходимо за спазването на законово задължение или за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна. Обработването на лични данни се извършва при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.